מן העיתונות

יזמים: כל עוד אין רכבת - יש להגדיל את התקנים למקומות חנייה ליד משרדים (עו"ד שי רוה)


מאת: שלומית צור, הכתבה פורסמה בדה מרקר נדל"ן ב- 24/8/10

"לדברי עו"ד שי רוה, ממשרד בועז רוה, המייצג כמה יזמים בהליכי אישור פרויקטים למשרדים מול הוועדות השונות, "הפרופורציות בתקן החניות החדש הן מגוחכות. את תקני החניות לא הורידו בהדרגה אלא בבת אחת ובצורה דרסטית. התקן החדש יצר בעיות. אם כיום ליזם יש זכויות לשטחי תעסוקה, הוא יעדיף לשנות את ייעוד התוכנית או להמתין. בראיה של מדיניות תכנון זה גורם לעיכוב בבניית פרויקטים וזה לא האינטרס של מדינה שרוצה להתפתח. המדינה הייתה צריכה להתנות את התקן החדש בביצוע של תחבורה ציבורית ולא בחלומות על תחבורה ציבורית".