מן העיתונות

איך לנצח את המשכנתה (עו"ד שי רוה ועו"ד טל מתוק)


מאת: עופר פטרסבורג, הכתבה פורסמה בידיעות אחרונות


... לפני החתימה על חוזה הרכישה יש לבצע כמה בדיקות מול הבנק. יש לבדוק, למשל, את אישור הבנק לגובה ההלוואה בהתחשב ביכולת ההחזר שלכם. "נקודה זו היא קריטית אם הרוכש מקבל אחוזי מימון גבוהים מהבנק", אומר עו"ד שי רוה, מומחה לעסקאות מקרקעין. "במקרה כזה מומלץ להזמין שמאי מטעם הבנק לפני חתימת החוזה, כדי שיעריך את הנכס בעבור הבנק. כך הרוכש יוכל לדעת מהו הסכום המדוייק שיוכל לקבל מהבנק".

אם לא תבדקו זאת מראש, אתם עלולים להיקלע לצרות: הבנק עשוי לאשר לכם הלוואה נמוכה יותר מזו שרציתם, ולכן לא תוכלו לשלם את מלוא הסכום למוכר. לדוגמה: התחייבתם לרכוש דירה במיליון שקל והתכוונתם לקחת הלוואה של 60% ממחיר הדירה (כלומר 600 אלף שקל), אולם השמאי מטעם הבנק קבע, כי שווי הדירה הוא 900 אלף שקל בלבד. במצב כזה הבנק יאשר לכם הלוואה של 540 אלף שקל בלבד, וכך יהיו חסרים לכם 60 אלף כדי לשלם על הדירה.

בנוסף יש לקבל את אישור הבנק למועד מתן ההלוואה ולקבוע בהתאם את המועדים החוזיים. צריך לזכור כי בנקים רבים מעדיפים, שתשלום ההלוואה לרכישת הנכס יהיה התשלום האחרון – ועד אז ישלם הרוכש מהונו העצמי.

מאחר שהרוכש אינו בעל זכויות בנכס טרם השלמת העסקה – אלא רק בעל זכויות חוזיות אל מול המוכר – יש לדאוג כי בחוזה הרכישה יהיה סעיף, שלפיו המוכר מתחייב לחתום על המסמכים שהבנק ידרוש כתנאי להעמדת ההלוואה ולשעבד את זכויותיו לטובת הבנק.