מן העיתונות

מתלבטים (עו"ד שי רוה)


מאת: ליטל דוברוביצקי, הכתבה פורסמה בידיעות אחרונות 22/4/09


אני עומד לחתום על חוזה לשכירת דירה. המשכיר דורש שיק בנקאי של 10,000 שקל או ערבות בנקאית באותו סכום או מזומן. מה הכי כדאי לי?


עו"ד שי רוה ממשרד בועז רוה, המתמחה במקרקעין, משיב: "שלוש האפשרויות אינן מוצלחות מבחינתך משום שמדובר בביטחונות שיש להם עלות כלכלית והם קלים מאוד למימוש על ידי המשכיר. עדיף לתת למשכיר בטוחות שאינן מייצרות עלות כספית – כמו ערבים או שטר ביטחון. אם המשכיר מתעקש, הטובה מבין השלוש היא כנראה הערבות הבנקאית.
השיק הבנקאי או המזומן הן בטוחות נזילות, שמיד עם מסירתן למשכיר הן בגדר כסף זמין לחלוטין בידיו. כדי לקבל את הכסף בחזרה ממשכיר סרבן, צריך לנהל הליך משפטי, כאשר קיים גם סיכון של חוסר יכולת לגבות בחזרה את הכסף מהמשכיר. ערבות בנקאית אמנם דורשת תשלום עמלה לבנק והעמדת ביטחונות לבנק, אולם מימושה דורש העמדת דרישה כלפי הבנק. אם הדרישה היא בגדר תרמית, ניתן יהיה לעכב את מימוש הערבות בצו מניעה של בית המשפט. בנוסף, הכסף עצמו לא משולם ונותר בידי השוכר".