מן העיתונות

המדינה אישרה שיפוץ, המלחמה רק מתחילה


מאת: עו"ד שי רוה. הכתבה פורסמה בכלכליסט, 16/03/09


הלחימה בדרום החזירה לקדמת הבמה הציבורית בשוק הנדל"ן סוגיה חשובה, שעולה בכל פעם שאנו נתקלים באסון לאומי כגון רעידת אדמה חזקה או מלחמה שפוגעת בעורף.


תושבים שבתיהם ניזוקו יכולים לבחור בין תיקון עצמי של הנזק וקבלת פיצוי לבין שיקום הנזק על ידי מס רכוש באמצעות חברה קבלנית שעובדת מטעמם. בחירה בבנייה עצמית יכולה להיות הזדמנות נפלאה לשיפוץ הבית לפי טעמכם האישי. עם זאת, זו עלולה להיות גם חוויה לא נעימה, אם בנייה לא מקצועית, קבלן שנתקע באמצע העבודות או נזק שייגרם במהלך הבנייה יגרמו למהלך להיות לא כדאי.


תחילה הקפידו על בנייה לפי הוראות הדין. ניזוקים רבים יהיו מעוניינים לחסוך כסף על ידי שיפוץ עצמי של בתיהם שלא באמצעות קבלנים. הדין הישראלי, באמצעות חוק רישום קבלנים, מתיר בנייה עצמית לפי סוג והיקף העבודה המופיעות בתקנות. התקנות מאפשרות בנייה ללא צורך בקבלן בענפי בנייה מסוימים, בתנאי שהבנייה לא תעלה על סכום מסוים. עבודת שיפוץ או תיקון העולה על סכומים אלו תבוצע אך ורק על ידי קבלן רישום בסיווג מתאים. ביצוע עבודות שלא לפי תקנות אלו עלול לחשוף אתכם לסנקציות מינהליות ופליליות כאחד.

דאגו לקבל היתרי בנייה אם צריך

 – ההיתר נדרש כאשר השינוי הוא מחוץ לדירה. הקפידו להגדיר במפורש את איכות העבודה הנדרשת. שלמו לפי קצב התקדמות הבנייה, הכינו לוח זמנים, והקפידו שהמחיר המסוכם עם הקבלן הוא מחיר סופי שכולל את כל העבודות הנדרשות. דאגו לשלול את זכות העיכבון (הזכות לעכב נכס מיטלטלין כערובה לחיוב) של הקבלן, כדי למנוע מצב שבו אינכם משלמים לקבלן בשל סכסוך עימו והוא משתמש בזכות העיכבון ולא מפנה את אתר העבודות – ביתכם. הוסיפו למנגנון את סילוק יד הקבלן, אם אין הוא עומד בלוח הזמנים או אינו מבצע עבודות באיכות הנדרשת.


הקפידו שהקבלן המבצע פועל לפי פקודת הבטיחות בעבודה. יש להקפיד על מינוי מנהל עבודה שזהותו תאושר על ידי מפקח העבודה האזורי. אם לא מתמלאות הדרישות האמורות, במקרה של תאונת עבודה אפשר יהיה לראות במזמין (בכם) אחראי במישור הפלילי. דרשו ערבות ביצוע וערבות בדק – האחת נועדה להבטיח את ביצוע הבנייה, והשנייה את ביצוע תיקוני האחריות. יש לקבוע שמדובר בערבות אוטונומית, הניתנת למימוש מיידי.


דאגו להטיל את האחריות לנזקים שייגרמו לרכוש על הקבלן. ערכו ביטוח מתאים: הביטוח הפשוט, המכסה סיכוני צד שלישי, אינו מכסה עבודות קבלניות המבוצעות בבית. יש להיוועץ ביועץ ביטוח, כדי לרכוש ביטוח מתאים שיכסה אתכם אם ייגרם נזק לגוף או לרכוש מהבנייה.


הוסיפו מנגנון של פיצוי מוסכם שתקבלו, אם הקבלן מפר איזו מהתחייבויותיו, דוגמת איחור בביצוע העבודות או ביצוען שלא לפי תנאי החוזה. הקפדה על עקרונות אלו, קבלת ייעוץ משפטי מתאים ושימוש באנשי מקצוע מתאימים יסייעו לניזוק לשפץ את ביתו, לסיים את השיפוץ במועד ולהשקיע סכום מוגדר. ביצוע העבודה באיכות הראויה תקטין את הסיכונים שלהם נחשף מזמין העבודות.