מן העיתונות

האם ניתן לרכוש זכויות בחלקה שכנה מכוח שימוש של שנים? (עו"ד שי רוה ועו"ד טל מתוק)


מאת: ליטל דוברוביצקי, הכתבה פורסמה בידיעות אחרונות 9/4/08


זיקת הנאה היא זכות לשימוש במקרקעין ללא זכות החזקה, כדוגמת זכות מעבר ברכב, זכות מעבר ברגל, זכות להנחת צינורות השקיה, זכות למעבר לצורך תיקונים וכדומה.


ניתן לרכוש זיקת הנאה בשתי דרכים עיקריות: מכוח הסכמה של בעל המקרקעין בהם ניתנת הזיקה, או זיקת הנאה מכוח שימוש רציף שלא יפחת מ- 30 שנים בקרקע, כאשר בתקופה זו יכול בעל המקרקעין בהם מבוצע שימוש להתנגד בכתב לשימוש, דבר שיגרום לקטיעת רצף השימוש וימנע את רכישת זיקת ההנאה.
כך לדוגמא אדם שעובר מידי יום במשך שלושים שנה, בדרך לביתו, דרך גינת השכן, כשהשכן לא התנגד למעבר, יצר בעצם השימוש הרציף זיקת הנאה למעבר לטובתו האישית או לטובת החלקה עליה רשום ביתו, תלוי בנסיבות העניין.
זיקת הנאה מכוח שנים, אינה טעונה רישום, ולא תמיד ניתן לאתרה בבדיקה בלשכת רישום המקרקעין. לפיכך, יכול להיווצר מצב בו מי שרכש מקרקעין, בהסתמך על הרישום בלשכת רישום המקרקעין, מגלה להפתעתו כי במקרקעין אותם הוא רכש, ישנן זכויות שימוש לצדדים שלישיים עליהן הוא לא ידע במועד הרכישה, שיכולות להפריע לו בשימושו במקרקעין.
כך לדוגמא, יכול אדם לגלות כי בשביל הכניסה לבית שרכש משתמשים גם השכנים, להם זיקת הנאה מכוח שנים.