מן העיתונות

האם שכן יכול להתנגד לחיזוק בניין במסגרת תמ"א 38? (עו"ד שי רוה)


מאת: ליטל דוברוביצקי, הכתבה פורסמה בידיעות אחרונות 5/3/08


 עו"ד שי רוה משיב: תמ"א 38 הינה תוכנית מתאר ארצית לעידוד חיזוק בניינים קיימים שהיתר הבניה שלהם הוצא לפני 1980, וזאת ע"י הענקת זכויות בנייה נוספות לבעלי הדירות בבניין (דירות נוספות, או הרחבת הדירות הקיימות). הרעיון הוא לאפשר לבעלי דירות שידם אינה משגת, לממן את עלויות חיזוק הבניין הקיים באמצעות מכירת זכויות הבנייה הנוספות ליזם או לקבלן. עד ינואר 2008 נדרשה הסכמת כל הדיירים לשם מכירת זכויות הבנייה הנוספות ליזם.
נוצר מצב בו לכל בעל דירה יש אפשרות לסכל את ביצוע החיזוק.
בינואר האחרון אושר תיקון לחוק, לפיו ניתן למכור זכויות בניה ליזם ליישום תמ"א 38 ברוב ששל שני שלישים מבעלי דירות בבניין, אם מספר הדירות החדשות שייבנו יהיה עד שלישי מהדירות אשר בנויות באותה עת; לעבודות להרחבת דירות, ללא בניית דירות חדשות, דרוש רוב של 60% מבעלי הדירות; לשם עבודות ברכוש המשותף שמטרתן אינה בניית דירה חדשה או הרחבת דירות קיימות (לדוגמה – הוספת מתקני חנייה, מעלית וכד') יידרש רק רוב רגיל של בעלי הדירות.