מן העיתונות

נודע לי שעומדים להקים אנטנה סלולרית ליד ביתי. ניתן לעשות משהו? (עו"ד שי רוה)


מאת: ליטל דוברוביצקי, הכתבה פורסמה בידיעות אחרונות 18/4/07


עו"ד שי רוה, מתמחה במקרקעין, תכנון ובנייה משיב: התקנת מתקנים סלולריים מוסדרת כיום במסגרת תוכנית מתאר ארצית (תמ"א 36 א'), הנותנת סמכות לוועדה המקומית להוציא היתר בנייה להקמת מתקנים סלולריים. בסעיף 18 לתמ"א 36, מצויין כי מקרים מסוימים, ובין היתר כאשר המתקן אמור להיות מוצב בתוך סביבת מגורים, חובה על הוועדה המקומית לבצע "יידוע לציבור", כלומר לפרסם את הליכי התכנון ברבים או לגובלים בתוכנית, לפי העניין. לאחר הפרסום יש אפשרות להגיש התנגדויות לבקשה להיתר.


אם היתר ניתן ללא יידוע הציבור, ניתן לפעול בהליכים מינהליים כנגד הרשות התכנונית.