מן העיתונות

הבית שלי נהרס, מי יפצה אותי? (עו"ד שי רוה)

הכתבה פורסמה ב-  ynet במדור כלכלה ב- 20/7/06


ירי הרקטות בצפון גורם לנזק כבר ברכוש. מי יפצה את בעלי הבתים והעסקים, מה גובה הפיצוי על התכולת, מתי יתקבל הפיצוי ומה קורה אם כלי הרכב הפרטי נהרס?


מדריך:
ירי הרקטות בצפון גורם פרט לנפגעים בנפש גם לנזקי רכוש גדולים. כך מוצא עצמו תושב הצפון שביתו נהרס או נפגע מתמודד גם עם הבירוקטיה הכרוכה בקבלת פיצויים מהמדינה. מה הפיצוי שמגיע על בית שנפגע, מה גובה הפיצוי על תחולת הבית, על מה אין פיצוי, מה דינו של בית עסק נפגע ומה קורה אם כלי הרכב שנהרסו? לפניכם שאלות ותשובות בנושאים הללו.


הבית נפגע מפגיעת קטיושה. למי לפנות והאם על הבעלים לתעד בכתב את הנזק?
לפי הודעת רשות המסים, עובדי קרן הפיצויים בסיוע אנשי מקצוע יבקרו במבנים שנפגעו ויערכו שמאות. בהתאם לשמאות יתקבל פיצוי כספי על מנת לשקם את הנזק בסיוע בעלי מקצוע על פי בחירת הנפגעים.


האם מס רכוש מכסה כל נזק?
הפיצוי שניתן במסגרת חוק מס רכוש הוא על מלוא הנזק שנגרם למבנה – עלות התיקון או ירידת שווי המבנה – נמוך מבין השניים. במידה ומתקבל פיצוי כלשהו מחברת ביטוח או מגורם אחר, יופחת סכום הפיצוי שיתקבל מהמדינה, כך שהפיצוי הכולל לא יעלה על גובה הנזק.


האם הבעלים מקבלים סכום כסף במזומן ועליו לתקן את הנזק בעצמו, או שהמדינה תתקן את הנזק למבנה על חשבונה?
לפי הודעת רשות המסים, עובדי קרן הפיצויים בסיוע אנשי מקצוע יבקרו במבנים שנפגעו ויערכו שמאות. בהתאם לשמאות יתקבל פיצוי כספי על מנת לשקם את הנזק בסיוע בעלי מקצוע על פי בחירת הנפגעים.


האם תכולת הבית מבטוחת כולה?
הפיצוי על חפצי בית מתבצע לפי מחירון של סוגי "חפצי בית" וגודל המשפחה. שווי הפיצוי על חפצי הבית שנפגעו ייקבע בהתאם לשווי התיקון או במקרה שלא ניתן לתקנו, בהתאם לשווי חפץ דומה, על פי המחירון, כאמור, אן על פי מחירי שוק מקובלים. רק במקרים בהם לא נמצא חפץ דומה יהא בעליו זכאי לחפץ חדש.


על מה לא יקבל הבעלים פיצוי?
ככלל, אין זכאות לפיצוי על אובדן כסף מזומן והמחאות, תכשיטים, חפצי אמנות ועתיקות שנפגעו.


האם בכל מקרה יקבל הבעלים את שווי הרכוש שנהרס או שקיימת תקרת פיצוי?
הפיצוי הוא עד גובה הוצאות שיקום הנזק (החזרת חפץ למצבו הקודם ואם לא ניתן לשקמו – רכישה של חפץ דומה חדש במקומו), וזאת בכפוף לתקרות כמפורט בטבלה שלהלן:

הכיסוי הביטוחי של מס רכוש

סוגי חפצים ביתיים

ליחיד

לזוג נשוי או להורה יחיד

לכל ילד (עד גיל 18)

למבוגר הגר עם זוג או יחיד

רהיטים

16,796 ₪

29,046 ₪

5,872 ₪

8,588 ₪

בגדים

4,124 ₪

8,249 ₪

1,237 ₪

4,124 ₪

מכשירי חשמל

32,964 ₪

39,957 ₪

670 ₪

5,244 ₪אם מדובר בדייר שגר בשכירות בדירה שנפגעה. האם אז חפציו מבוטחים?
כן. הפיצוי ניתן לבעל החפץ הביתי, גם אם החפצים נמצאים בדירה שכורה.


תוך כמה זמן יקבל בעל הנכס את כספי הפיצויים?
כעיקרון, הפיצויים ישולמו לניזוק בתוך 30 יום מיום שהתקבלה החלטה בתביעת הפיצויים. החלטה תתקבל עד 6 חודשים מיום הגשת תביעה לפיצויים. במקרים רבים ההחלטה מתקבלת הרבה יותר מוקדם.


הדירה נהרסה ואינה ראויה למגורים. האם המדינה תממן לבעלים דיור חלופי וכיצד זה מתבצע בפועל?
אם נגרם נזק לדירת מגורים ולא ניתן להתגורר בה, זכאי הדייר לדיור חלופי או לתשלום למימון דיור חלופי, בהתחשב באפשרויות הדיור הקיימות לדייר, שגר בדירת המגורים ביום שהדירה ניזוקה.


מי יממן את ההוצאות העקיפות שנגרמת ממעבר מקום המגורים (הוצאות נסיעה, כלכלה וכו')?
בהתאם לתקנות, הזכאות היא לדיור חלופי ואין הסדר לפיצוי לגבי המעבר לדיור החלופי. יש רק לקוות שמנהלי משרדי המיסוי יגלו גמישות בפרשנות התקנות ויכסו גם הוצאות מעבר סבירות.


האם ניתן לערער על קביעת אנשי מס רכוש לגבי גובה הנזק ובפני מי?
מי שרואה עצמו מקופח מהחלטה בתביעת פיצויים שהגיש, רשאי לערור עליה בתוך 30 יום בפני ועדת ערר. על החלטת ועדת הערר ניתן לערער לבית המשפט המחוזי.


במקרה שעסק נפגע, האם חלים עליו כללים שונים מפיצוי על דירת מגורים?
התקנות קובעות שלעסק ישולם הנזק הממשי שנגרם לו ללא הגבלה בסכום. הפיצוי ישולם לתקופת הזמן הדרושה באופן סביר לשיקומו של הנכס. קיימת הבחנה בין עסק המשמש למסחר, תעשייה, חקלאות ותיירות. לדוגמה, בעסק המשמש למסחר ישולם פיצוי על נזק עקיף רק אם מדובר בנזק שגרם להשבתת פעילות העולה על שבוע ימים.


במקרה שהמכונית נפגעת, איזה פיצוי יקבל הבעלים ומי יקבע אם מדובר בנזק שיתוקן או טוטל – לוס?
הפיצוי הוא עד גובה הוצאות תיקון הרכב (החזרת הרכב למצבו הקודם ואם לא ניתן לשקמו – רכישה של רכב דומה חדש במקומו). לפי הנחיית רשות המסים, בעלי כל רכב שניזוקו בפעולת איבה יפנו לעובדי מחלקת הפיצויים במקום, לצורך אומדן הנזק ויופנו מיידית לתיקון הנזק בכל מוסך שייבחרו ובתנאי שהשמאי מטעם מחלקת הפיצויים יאשר את התיקון לפי ביצועו.


אם המכונית משמשת את הבעלים לפרנסתו, האם יקבל פיצוי מיוחד על אובדן כל עבודה?
לגבי שווי המכונית יחולו הכללים הרגילים של פיצוי על נזק ישיר. לגבי הנזק העקיף – אם מדובר במכונית שמהווה חלק מהציוד של העסק במסגרת הדיווחים השוטפים לרשויות המס, אזי למעשה ניתן יהיה לטעון שהנזק למכונית גרם נזק עקיף לעסק ויחולו כללי הפיצוי לנזק עקיף לפי סוג העסק. אם זו מכונית פרטית שלא דווחה כחלק מציוד העסק, יש לצפות שמנהלי משרדי המיסוי לא יהיו גמישים בהכרה בנזק עקיף.


על השאלות השיבו עו"ד איתי הוכברג ורו"ח טארק דיביני ממשרד ד"ר אבי אלתר ושות' ועו"ד שי רוה.