מן העיתונות

פטור ממס לידועים בציבור שנפרדו (עו"ד שי רוה ועו"ד ורד לופו)


מאת: גד ליאור, הכתבה פורסמה בידיעות אחרונות  ב- 19/6/06


 אגף מיסוי מקרקעין השווה את מצבם של בני זוג ידועים בציבור לבני זוג נשואים במקרה של הליך פרידה. כמו בהליך גירושין, גם במקרה של פרידת ידועים בציבור צפוי להינתן פטור על חלוקת רכוש המקרקעין.


דיני מיסוי מקרקעין קובעים שהעברה של זכות במקרקעין לפי פסק דין תוך כדי גירושין, בין בני הזוג או לילדיהם, אינה נחשבת לעסקה במקרקעין.
לכן, היא איננה חייבת במס.מאחר שהחוק נקט במילה המפורשת "גירושין", ניתן לכאורה לטעון שכלל זה אינו חל על העברת נכסים בפרידה של זוגות שאינם נשואים.
מתברר שכיום, בנסיבות המתאימות, אגף מיסוי מקרקעין מתייחס לחלוקת רכוש בין ידועים בציבור באופן זהה לפרידה בין בני זוג נשואים.
לפי פסיקתו של בית המשפט העליון, בני זוג שהם ידועים בציבור זכאים ליהנות משיעור מס רכישה מופחת החל בהעברה ללא תמורה ביניהם, בדומה לבני זוג נשואים.
עד כה לא הוכרעה על ידי ביהמ"ש שאלת מיסוי המקרקעין במקרה של פרידת בני זוג ידועים בציבור. אולם, המציאות העכשווית הביאה את אגף מיסוי מקרקעין להתמודדות משלו עם שאלה זו.
בחודשיים האחרונים הוגשה לאגף מיסוי מקרקעין בתל אביב בקשה להכיר בפסק דין של בית המשפט לענייני משפחה. פסק הדין הנ"ל מאשר את חלוקת הרכוש בין בני זוג שחיו יחד למעלה מ – 10 שנים כידועים בציבור ואף נולדו להם ילדים משותפים, כפסק דין אגב גירושים לצורך מיסוי מקרקעין.
אגף מיסוי מקרקעין החליט לראות בפסק הדין הנ"ל דבר זהה לפסק דין שניתן בהליך גירושין. בהתאם לכך, הוכרה במקרה הזה חלוקת הרכוש במסגרת הפירוד בין הידועים בציבור, כפטורה ממס. את בת הזוג ייצג משרד עו"ד בועז רוה.