מן העיתונות

הטאבו של שוק הדירות (עו"ד שי רוה)


מאת: אריק מירובסקי, הכתבה פורסמה בהארץ The Marker ב- 23/12/05


"... "יתכן שדירה מהסוג הזה היא מלכודת ויתכן שהיא יכולה להוות דווקא הזדמנות עסקית", סבור עו"ד שי רוה. "מדובר בעסקה שבה רמת הסיכון ואי הוודאות גדולים, ומי שנכנס לעסקה כזו, צריך להבין שעל עורך דינו לבצע בדיקות מעמיקות בתיק ובמוסדות התכנון והמס, כדי לבדוק מדוע הדירה לא רשומה בטאבו, ומה ניתן לעשות כדי לזרז את הרישום. לאחר מכן צריך לעשות חושבים לגבי מידת הסיכון שלוקחים בקניית הנכס"..."


 "... "זה מקרה אופייני למצב שבו אי רישום בטאבו אינו פוגם כהוא זה במצב הנכס, בערכו ובסיכון שלוקח עליו הקונה", אומר עו"ד שי רוה. "המצב במקום משתרשר כבר 20 שנה ויותר, כאשר בעל דירה מוכר לקונה שמוכר לקונה נוסף ושום דבר רע לא קורה, משום ששיכון עובדים היא חברה מסודרת עם רישומים טובים כמעט כמו הטאבו. גם כשנכסים רשומים אצל מינהל מקרקעי ישראל אני מרגיש שקט, משום שמבחינתי הרישומים במינהל תקינים בדיוק כמו הטאבו". האם לנוכח כל זאת כדאי לקנות דירות שלא רשומות בטאבו? שני עורכי הדין מסכימים שהתשובה רחוקה מלהיות שלילית באופן גורף. "תלוי בנסיבות ובמחיר", עונה קמר, ורוה ממשיך: "זו שאלה כלכלית במהותה – אם הקונה לוקח סיכון גדול, ומשקיע כספים בבדיקות מעמיקות של הנכס, הוא זכאי לדרוש מבעל הנכס שיוריד לו את מחיר הנכס בהתאם להוצאות שהוציא והסיכון שהוא לוקח על עצמו".