מן העיתונות

4 שאלות על תאונות ימיות (עו"ד שי רוה)


מאת: בני ברק, הכתבה פורסמה בידיעות אחרונות ב- 17/9/07


עם עו"ד שי רוה, על תאונות ימיות


1. מטיילים רבים כוללים שיט בתוכנית הטיול שלהם. האם ביטוח הנסיעות הסטנדרטי כולל כיסוי לתאונות ימיות?
לנזק כזה אין כיסוי בפוליסת חו"ל סטנדרטית, בדיוק כפי שאין כיסוי לתאונת דרכים בכביש. הביטוח במקרים כאלה אמור להיות מוסדר באמצעות הביטוח של כלי השיט, והוא אמור לכלול ביטוח גם לצד ג'. מומלץ מאוד לכל מי שמתכוון להשתתף בשיט, לבטח את עצמו בביטוח נוסף נגד תאונות שיט.


2. מי שלא עשה ביטוח מיוחד לעצמו ונפגע בשיט – את מי הוא יכול לתבוע?
הנפגעים יכולים לתבוע את גורמי הנזק הישירים והעקיפים: את בעל הספינה הפוגעת ואת משיטי כלי השיט. צריך יהיה להוכיח עילת תביעה במשפט האזרחי כמו רשלנות או הפרת הוראות רישוי. ניתן יהיה לנסות לתבוע גם גורמים שאחראים לפיקוח על כלי השיט.


3. איזה גוף מפקח על בטיחות השיט?
אחריות המדינה מתבטאת גם כגורם מרשה ומפקח על רישוי כלי השיט והמשיטים, בהנחה שהתרשלו במילוי תפקידם, וכן היא נושאת באחריות כריבון לשילוט חופי רחצה, סימון נתיבי שיט, מתן הנחיות מתאימות למשיטים וכו'.


4. האם יש צורך לדעתך בשינוי ההתייחסות ל"תאונת דרכים" בים?
היה רצוי ליצור במסגרת חקיקה הסדר מקביל להסדר הקיים לגבי תאונות דרכים ביבשה, כלומר יצירת קרן שתשמש לפיצוי הניזוקים ללא קשר לאחריות, או להגדיל את סכום ביטוח הצד השלישי שחובה על בעל כלי השיט לערוך.