מן העיתונות

30 דייגים תובעים 35 מיליון שקל בשל הנחת צינור להולכת הגז


(עו"ד שי רוה, עו"ד מיכל רדנאי-זאבי ועו"ד וויקטוריה גורדין)
מאת: יצחק דנון, הכתבה פורסמה בגלובס ב- 6/9/07

 

 דייגים העוסקים בדיג במכמורת, הגישו היום (ד') לבית המשפט המחוזי בת"א תביעה בסך 35 מיליון שקל נגד המדינה, בטענה לנזקים שנגרמו להם כתוצאה מפרויקט צינור הגז הטבעי הימי.
התובעים המהווים את החלק הארי מבין כ – 30 מכמורתנים המאוגדים בענף דייג המכמורת הישראלי, טוענים באמצעות באי כוחם עוה"ד שי רוה, מיכל רדנאי-זאבי וויקטוריה גורדין, כי הקמת צינור הגז, לרבות הנחתו בתוואי שנבנה גרמו לגריעת שטחי דייג מכמורת אפקטיביים ולהפסדים גדולים לצי המכמורתנים, אשר אזורי דייג המכמורת בהם פועלות ספינות הדייג והמהווים את מקור המחייה שלהם, נמצאים לאורך תוואי צינור הגז הימי לכל אורכו. לטענתם, הצינור הונח שלא לפי התוואי המקורי ולא הוטמן במלואו מתחת לקרקעית הים באופן הנדרש על מנת למנוע פגיעה בענף דייג המכמורת. על פי כתב התביעה, מיום תחילת העבודות לעגון ולדוג בקרבת באר הגז וצינור הגז. התוכנית במסגרת הפרויקט לא רק שהקטינו את שטחי הדיג ובכך פגעו בקניין התובעים באופן ישיר, אלא שינו את מסלולי הדייג, גרמו להארכת ההפלגה ועקב כך להוצאות ונזקים נוספים.
לכתב התביעה צורפה חוות דעת של מומחה לפיה הנזק שנגרם מדי שנה לצי המכמורתנים, נאמד ב – 4.7 מיליון שקל לשנת דייג. חוות הדעת מתייחסת למערכת צינור הגז שנבנתה עד היום מאזור דור ודרומה ועד אשדוד ואינה מתייחסת למערכת מאזור דור צפונה לכיוון חיפה שטרם נבנתה או למערכת המתוכננת להגיע לאשקלון ולנזקים העלולים להיגרם בגינה. לדברי התובעים הם שומרים על כל טענותיהם וזכויותיהם לגבי מקטעים אלו. הדייגים מבקשים מבית המשפט, צו שיחייב את המדינה להטמין את צינור ההולכה בקרקעית הים, כך שיאפשר דיג בטוח בתחום הפרויקט.
נתבעים נוספים בכתב התביעה הם רשות הגז הטבעי, האחראית לביצוע הפרויקט, חברה ממשלתית, נתיבי גז טבעי לישראל, בעלת הרישיון להקמת הפרויקט, חברת החשמל האחראית לתכנון וניהול הפרויקט וספקית הגז ים – תטיס, המעורבת בפרויקט.
 (ת.א. 2375/07)