מן העיתונות

צוואה או מתנה (עו"ד שי רוה)


מאת: ליטל דוברוביצקי, הכתבה פורסמה בידיעות אחרונות 30/8/06

 

אבי רוצה לתת את דירתו רק לי ולא לאחותי. מה כדאי יותר, שאבי יערוך צוואה או שייתן לי את הדירה במתנה בחייו?

 

עו"ד שי רוה ממשרד עו"ד בועז רוה משיב:
ראשית, מי שצריך להכריע בין האפשרויות הוא האב ולא את. שנית, מדובר בשתי אפשרויות שונות מאוד זו מזו: אם האב יערוך צוואה, ובה יוריש לך את הדירה, הוא יוכל בכל עת לבטל את הצוואה או לערוך צוואה אחרת ולשנות את רצונו. במקרה כזה הצוואה אינה יוצרת עבורך כל הגנה. בנוסף, לאחר פטירת אביך, אחותך יכולה להתנגד לקיום הצוואה.

 

יתרונה של שיטה זו הוא שכל עוד לא קיים בישראל מס עזבון, ההענקה בירושה על דרך צוואה לא תחוייב במס. העלויות הן רק עלויות עריכת הצוואה בחיי האב, וקיומה – עם פטירתו.
אם האב ייתן לך את הדירה במתנה, והדירה תירשם על שמך, תהפוך ההענקה לסופית ואת תקבלי הגנה טובה בהרבה מפני רצונו המשתנה של האב או מפני התנגדותה של האחות. האב יוכל לבטל את המתנה, אך רק בתנאים הקבועים בחוק המתנה, ועם השלמת המתנה – לא יוכל לעשות כן. מתנה כזו פטורה ממס שבח ומכירה, אך את תחוייבי במס רכישה – אם כי מופחת (שליש ממס הרכישה הרגיל החל בעת רכישת הדירה).