מן העיתונות

עובדים לשעבר של חברת מקורות תובעים פיצויים בגין פיטורים שלא כדין


עובדים לשעבר של חברת מקורות תובעים פיצויים בגין פיטורים שלא כדין (עו"ד שי רוה ועו"ד ויקטוריה גורדין)

 

עובדים לשעבר של חברת המים מקורות הגישו תביעה לבית – הדין האזורי לעבודה בתל – אביב נגד החברה בגין הלנת שכר, פיצויים על פיטורים שלא כדין, פיצויים על הפרת ההסכם הקיבוצי ופיצויי פיטורים. סך התביעה – כ – 3 מיליון שקל.


התובעים, 8 עובדים שפוטרו מהחברה, טוענים באמצעות עורכי הדין שי רוה וויקטוריה גורדין כי לאחר שהסתיימה העסקתם בחברה באמצעות חברת כח אדם, הם לא נקלטו בהסכם קיבוצי כראוי אלא המשיכו להיות מועסקים במקורות לאורך שנים ב"הסכם מיוחד" ומקפח שנעשה ממניעים פסולים. העובדים טוענים כי במסגרת ההסכם המקפח נמנעה מהם האפשרות לעלייה בדרגה או לשינוי בסטטוס, ולא שולמו להם כל רכיבי השכר המגיעים להם.
עוד נטען, כי לבסוף הם פוטרו, אף שביצעו את עבודתם על הצד הטוב ביותר, וכי פיטוריהם נועדו למנוע את הפיכתם לעובדים קבועים בחברה ואת הענקת התנאים בהתאם. בהמשך נכתב בכתב התביעה: "כאשר נודע למבוגרים מבין התובעים על פיטוריהם, הם פנו להנהלת הנתבעת והתחננו להשאירם בעבודה בכל תנאי. התובעת אילצה אותם לעבור מסכת השפלות: פניותיהם נותרו ללא מענה והם נדרשו להכשיר לעבודה את העובדים שבאו להחליפם".
דוברת מקורות, הילה יצחק, מסרה בתגובה כי החברה עדיין לא קיבלה את כתב התביעה.