מן העיתונות

מתלבטים - פיצויי פיטורין (עו"ד שי רוה ועו"ד טל מתוק)


החברה שבה עבדתי נכנסה לקשיים/הליכי פירוק, אני פוטרתי ואין לחברה כסף לשלם את משכורתי, ואת פיצויי הפיטורין. מה עלי לעשות?


עוה"ד שי רוה וטל מתוק עונים:


אם החברה עדיין לא פורקה יש לדאוג להגשת בקשה לפירוק החברה.


לא ניתן להגיש תביעה לשכר עבודה כנגד חברה בפירוק, ולכן עובד שכיר שהחברה בה עבד פורקה צריך לפנות בבקשה לתשלום למוסד לביטוח לאומי. הסכום המבוטח הוא עד למקסימום גמלה בגובה 10 פעמים השכר הממוצע במשק – כלומר עד לסך של כ-89,000 ₪ נכון ליולי 2011.


מרכיבי השכר הכלולים בגמלה הם שכר עבודה, פיצויי חלף הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורין (בניכוי החלק שהופרש לקופת הגמל אותה אתה מקבל ישירות מהקופה), דמי הבראה (עד לשנתיים), תוספות שכר שקיבלת (תוספת יוקר, ותק וכד').


לצורך קבלת התשלום עליך להגיש תביעת חוב למפרק או לנאמן או למנהל המיוחד של החברה בה עבדת בצירוף טופס התביעה לגמלה של המוסד לביטוח לאומי, וזאת בצירוף ראיות להוכחות החוב – כדוגמת תלושי שכר, אישור קופת הגמל בדבר סכום פיצויי הפיטורין העומדים לרשותך, אסמכתאות לתחילת וסיום העבודה, לרצף העבודה וכד'.


חשוב להדגיש שאישור המפרק אינו אישור סופי וכי למוסד לביטוח הלאומי יש את הסמכות לאשר, לדחות או לחלוק על אישור זה.