מן העיתונות

"שיכון ובינוי התחייבה בכתב להקים מרכז שואה בהרצליה" (עו"ד שי רוה)


כך טוען בנו של הסופר ק. צטניק המנהל תביעה נגד הקבוצה להקמת המרכז. אתמול נחשפו מסמכים המוכיחים לכאורה את טענתו.

 
"מסמך שהציג בבית המשפט ליאור די-נור, בנו של סופר השואה ק. צטניק, מגלה כי שיכון ובינוי התחייבה בפניו בכתב להקדים מרכז להצנחת השואה בהרצליה. המסמך צורף לתביעה שהגיש די-נור נגד הקבוצה, ועומד בניגוד לטענה שהעלתה ולפיה לדי-נור מעולם לא ניתנה הבטחה בכתב לבניית המרכז. על פי התביעה שהגיש די-נור באמצעות עו"ד שי רוה, התחייבה הקבוצה להקים את המרכז במסגרת עסקת קומבינציה להקמת פרויקט גני אשרמן בהרצליה. לטענת די-נור, מעבר לזכויות במרכז, הייתה אמורה הקבוצה להעביר אליו כ – 24% משטחי הבניה למגורים בפרויקט ו- 35% מהשטח המסחרי בו. די-נור טען כי הקבוצה הפרה את התחייבויותיה כלפיו, אך הקבוצה דחתה את הטענות בכתב הגנה שהגישה ובו טענה כי מדובר בהבטחות שניתנו בעל פה על ידי אנשים שאינם עוד בין החיים.


"האפשרות להקים את המרכז מעולם לא קיבלה ביטוי בכתב", טענו שיכון עובדים וגני אשרמן בכתב ההגנה שהגישו. "לכל היותר מדובר בהתחייבות לתת מתנה שלא נכנסה לתוקף" הוסיפה שיכון ובינוי.


המסמכים שהוגשו כעת מעלים תמונה שונה. באחד מהם מוצגת תוספת להסכם מיולי 1996 ובה סעיף המפרט את חלקי הבנייה בפרויקט. "הפרויקט נכלל בעסקת קומבינציה אחת. לא מדובר במתנה, אלא בהקצאת זכויות", קבע עו"ד רוה בכתב תשובה שהגיש לביהמ"ש.


שיכון ובינוי נדל"ן בתגובה: "האזכורים שמובאים מציגים תמונה חלקית בלבד ואינם משקפים את הדברים במלואם. אנו נגיב ונפעל בבית המשפט".