מן העיתונות

הזכות לחיות (עו"ד בועז רוה ועו"ד ורד לופו)


..."עו"ד בועז רוה, שייצג את אחת מקבוצות המערערים שזכו, אמר כי בעקבות פסק הדין צפויה הרחבה ניכרת של גל הזכאים לפיצוי מקרב הקבוצה של נפגעי נתב"ג – 2000 שכן המגבלות שהטילה ועדת הערר והשמאי המכריע מטעמה, בוטלו כמעט לחלוטין, ביניהן ביטול הקביעה שיינתן פטור מפיצוי על פגיעה הפחותה מ – 5%.


עו"ד ורד לופו ממשרד בועז רוה, טוענת שמדובר בהכרעה בנושא העומד על סדר היום של ירידת ערך נכסים כתוצאה ממפגע רעש וכי לפסק הדין תהיה השלכה לגבי סיטואציות דומות. "אנחנו שמחים שבית המשפט הסיר בזכותו של אדם לחיות את חייו ללא מפגעי רעש, שפוגעים לא רק באיכות החיים אלא גם בבריאות", אומרים עורכי הדין במשרד שעסקו בתיק"...