מן העיתונות

כבוד השופט (עו"ד שי רוה)


השופטים מסירים את הכפפות: החלו להעניש עורכי דין שהשמיצו את בית המשפט ופסיקותיו. האם הצעדים החדשים יחזירו לבית המשפט את כבודו?

 
"שופט בית המשפט המחוזי התל אביב, איתן אורנשטיין, סירב לאחרונה לדון בבקשה שהוגשה לו. הסיבה: המבקשים העלו טענות שעל פי קביעתו היו מתלהמות ופגעו בערכאה הראשונה שנתנה החלטה בתיק. אורנשטיין החליט להקצות 14 יום להגשתה המתוקנת של הבקשה. המסר של השופט אורנשטיין היה חד ובהיר: לשון פוגענית בבקשות המוגשות לבית המשפט לא תתקבל. במקרה בו דן אורנשטיין היה מדובר בבקשת רשות ערעור על החלטות בית המשפט לענייני משפחה בתל - אביב. בבקשה תוארו החלטות בית המשפט כ"הזויות" ו"לא ראויות", והתנהלותו תוארה כנקמנית ורשלנית. אורנשטיין קבע כי הבקשות כוללות ביטויים מבישים, מתלהמים ומחוצפים כנגד בית המשפט, השמצות בוטות שיש בהן כדי לפגוע בהרכב השופטים שדן בתיק. השופט אורנשטיין הוסיף כי "פרקליט מחויב לנהוג בכבוד כלפי בית המשפט, להתנסח באופן הגון ומכובד, תוך נימוס והתנסחות זהירה, גם אם הוא סבור כי נפלו שגגות בהחלטות בית המשפט ובהתנהגותו כלפי הלקוח. אמירות פוגעניות, מעליבות וחצופות מקומן לא יכירן בכתבי בית דין המוגשים לבית המשפט, ומטעם זה בלבד רשאי בית המשפט לדחות את הבקשות". בהחלטתו ציין אורנשטיין כי תקנות סדר הדין האזרחי מסמיכות את בית המשפט למחוק אפילו כתב טענות שלם אם הוא מביש. "עם זאת, על מנת שלא לחסום את דלתו של בית המשפט לערעור לפני המבקשים, ולפנים משורת הדין, אאפשר למבקשים להגיש כתבי טענות המנוסחים כיאות, תורך ברירת המילים הראויות. לא ראיתי מקום להסתפק רק במחיקת הביטויים אליהם הפניתי, שכן הודעת הערעור שזורה בביטויים בלתי הולמים ואין דרך אחרת פרט להגיש נוסח חדש", כתב השופט".
 
..."לדברי עו"ד שי רוה ממשרד בועז רוה, החלטתו של השופט אורנשטיין אינה קיצונית אלא להיפך. "השופט אורנשטיין איפשר למעשה לעורך הדין לתקן את סגנונו ולהגיש בקשה חדשה. הייחוד שבהחלטה זו הוא בכך שהשופט אורנשטיין לא הסתפק במחיקת אותן טענות מבישות, אלא הורה על מחיקת כל הבקשה והגשתה מחדש. כך איזן השופט אורנשטיין נכון – מצד אחד לא חסם את דרכו של המבקש לבית המשפט ומצד שני "חינך" את עורך הדין של המבקשים".