מן העיתונות

על מדרגות הבוררות (עו"ד בועז רוה)

כמעט כל אחד יכול לשמש בורר, בלי קשר להכשרתו או גילו ובלי חוק שיקבע תנאי סף מינימאליים. האם זה הגיוני?


... "לדברי עו"ד שי רוה, היעדר קריטריונים לקביעת כשירותו של הבורר הוא בעיה מהותית: "למעשה, כל מי שהצדדים ממנים כבורר יכול להיות בורר. הוא אפילו לא חייב להיות בגיר או כשיר. אני מאמין שבתחום עריכת הדין צריך לשמש בורר מי שיש לו התנסות של לפחות 10 שנים בעריכת דין. הייתי מצפה שחוק הבוררות יורה שלבורר תהיה הכשרה מינימאלית וניסיון מינימלי בתחום בו הוא משמש כבורר"...

 

..." עו"ד שי רוה: "לעמוד מול צדדים זה לא פשוט. אני לא רואה בגיל מחסום, אבל כמו כל דבר אסור להיות קיצוני. בורר לא יכול לקרוא למשמר בתי המשפט כמו שופט. הוא עומד מול הצדדים, ולכן דרושים אנרגיה וכוחות"...