מן העיתונות

עורך דינו של אלי ארוך: "פסק הבורר הפך לצוואה של השופט מלץ" (עו"ד שי רוה)

"... עו"ד שי רוה, המשמש כבורר, מציין כי פטירתו של מלץ לא תשפיע באופן עקרוני על ההליך המשפטי. עוד ציין כי בכל מקרה נדיר מאוד שבית המשפט ייענה לבקשה לזמן בורר להעיד. ואולם לדברי רוה, במישור הפסיכולוגי יש למותו של הבורר השפעה. "מצד אחד, ייתכן שלבית המשפט יהיה יותר קל לקבוע ממצאים פחות נוחי באשר למלץ לאחר פטירתו. מאידך, פטירתו של מלץ יכולה להשפיע בדיוק בכיוון ההפוך. כלומר, יהיה פחות נוח לבית המשט לקבוע ממצאים לא נוחים באשר לפסיקה של מלץ, במיוחד סמוך לפטירתו"..."