מן העיתונות

4 שאלות: התפתחויות בפרשת סוחר המעו"ף אלי ארוך (עו"ד שי רוה)

1. מה קרה הפעם?
ההחלטה של בית המשפט העליון היא החלטה במישור טכני ולא במישור מהותי. החלטת בית המשפט המחוזי בת"א, שניתנה לאחרונה בעניין תוקף הסכם הבוררות, לא שונתה. נושא זה יצטרך להתברר בבית המשפט המחוזי, במסגרת הבקשה לביטול פסק הבוררות שהגישה כלל פיננסים.


2. אז ארוך מתקרב לקבל את מה שפסק הבורר יעקב מלץ – כ-100 מיליון שקל?
לפי החלטה קודמת של בית המשפט המחוזי, הדיון בבקשת כלל לבטל את פסק הבוררות של מלץ עוכב עד להחלטה בעליון בשאלת תוקף הסכם הבוררות. משהכריע העליון, יוכל המחוזי לדון בבקשה לביטול פסק הבוררות של כלל ובעתירת ארוך לאישורו. ההכרעה מתקרבת, אבל לא בהכרח תהיה לטובת ארוך.


3. אז איך ייגמר הסיפור?
קשה להעריך. לטובת ארוך עומדות מספר עובדות, ובהן כי מדובר בפסק בוררות של שופט ביהמ"ש העליון (בדימוס). כן עומדות לטובתו ההלכות בדיני בוררות, שמהן ניתן ללמוד כי ביהמ"ש לא ממהר לבטל פסק בורר. לטובת כלל עומדות טענות, שאם תתקבלנה, יכולות להיחשב כפוגמות בהליך. לבד מכך, לטובתה גישה הנושבת בתקופה האחרונה, מאולמות ביהמ"ש העליון, שאינה מקדשת פסקי בוררות.


4. אם פסק הבוררות יאושר או יבוטל על ידי בית המשפט המחוזי – זה סוף הדרך?
בדרך כלל פסק דין של בית המשפט המחוזי ניתן לערעור בבית המשפט העליון. במקרה המיוחד של פסק דין לאישור או ביטול בוררות, יש צורך בקבלת רשות ערעור מהעליון. יש לצפות כי החלטת המחוזי תגיע לגלגול נוסף בביהמ"ש העליון.