מן העיתונות

העברת זכויות בביטוח הרכב


לא אחת קורה שבעל רכב מוכר את רכבו ובניסיון לחסוך כמה שקלים מאפשר לקונה "להשתמש" בפוליסת הביטוח שרכש, שלא בידיעתה של החברה המבטחת ובלי שקיבל את אישורה לכך. אולם אז, לאחר מכירת הרכב, קורה אירוע ביטוחי – הרכב נגנב או מעורב בתאונה – והמבטחת אינה מוכנה לשלם, בטענה שהפוליסה פקעה עם מכירת הרכב.

 

ההלכה הנוהגת בישראל קובעת כי פוליסת הביטוח המקיף, להבדיל מפוליסת ביטוח החובה, היא בגדר חוזה אישי בין המבטח לבין המבוטח. המבוטח אינו יכול לכרות עבור המבטחת חוזה ביטוח עבור צד שלישי ללא הסכמתה. לפיכך, כאשר נמכר הרכב, נשמט היסוד לחוזה הביטוח, והפוליסה פוקעת. לצערנו, רוב הציבור אינו מודע להלכה זו, כך קורה שרוכשי רכב עלולים למצוא עצמם ללא הרכב שרכשו וללא כספם, ואילו המוכרים מוצאים עצמם בסכסוך עם הקונים.

 

המלצתנו, לפיכך, היא להתייחס למכירת רכב ברצינות הראייה: לערוך חוזה למכירתו ולדאוג שיוסדר נושא האחריות וביטוח הרכב, ושכבר במועד מכירת הרכב (ולכל המאוחר ממועד מסירתו לקונה) יהיה הקונה אחראי למצבו הביטוחי ולנזקים לצדדים שלישיים, וידאג לעצמו לכיסוי ביטוחי מתאים.