מן העיתונות

לקחת בשתי ידיים


שוק הליסינג המסורתי עובר טלטלה מהותית בעקבות המיתון. על פתרון יצירתי המותאם לרוח התקופה אשר עשוי להפיח "חיים חדשים" בשוק הליסינג, בכתבה הבאה.


בשנים האחרונות אנו עדים להתפשטות תופעת הליסינג כפתרון יעיל ונגיש, לא רק לחברות הבינוניות והגדולות במשק, אלא גם לגופים מסחריים קטנים ואף לפרטיים. הליסינג הינו שירות במסגרתו הלקוח, בין אם חברה ובין אם יחיד, שוכר לתקופה ארוכה יחסית ("חכירה") רכב מחברת הליסינג בתנאי מימון לצורך שימושו ברכב. זאת בהתאם לתנאי חוזי הכוללים תקופת שכירות, תנאי שכירות, עלות השכירות ותנאים נוספים המסדירים את מערכת היחסים בין החברה לשוכר.

 

תחום הליסינג נחלק לשני סוגים: ליסינג מימוני וליסינג תפעולי. ההבדלים בין שני סוגי עסקות הליסינג הם כדלקמן:
הליסינג התפעולי הוא בדרך כלל לתקופות קצרות יחסית (24-48 חודשים), ואילו הליסינג המימוני מתייחס לתקופה של 60 חודשים ויותר.
בליסינג התפעולי אחריות המחכיר רבה יותר וכוללת אחריות לתחזוקת הרכב, לרבות תשלומי רישוי וביטוח. לעומת זאת בליסינג המימוני אחריות המשכיר ביחס לשוכר תמה עם רכישת הרכב, והשוכר אחראי לתחזוקת הרכב, לרבות רישוי וביטוח.
ניתן לראות בליסינג המימוני כמעין שכירות בתוספת אופציה אשר בהפעלתה ניתן לרכוש את הרכב. לעומת זאת ליסינג תפעולי, מספק שירות כולל, חסר דאגות, לשוכר, אשר מבקש להימנע מהפתעות לא צפויות בשימוש ואינו רוצה להיכבל לחוזה שכירות ארוך טווח בתנאים נוקשים. בנוסף לאלה, יש גם הבדלים מבחינת ההכרה בהוצאות לצרכי מס בין 2 השיטות.


אאוטסורסינג אטרקטיבי לשירות
 שירות הליסינג כפי שהוא קיים במתכונתו הנוכחית, מופנה ברובו למגזר העסקי וכולל אפשרות השכרת רכבים חדשים בקטגוריות רמה ואבזור שונות אשר ניתנות לחברות וליחידים בהתאם לדרישת ותקציב השוכרים. ניתן לטעון שכיום כדאי אולי לרכוש כלי רכב ולדאוג לתחזוקה שלהם באופן עצמאי, אך בפועל לאור התלות הרבה באנשי מקצוע וגופים תומכים והזמן הרב הנדרש לטיפול ובתיאום עם אותם גורמים, הליסינג התפעולי מציע יתרונות לא מעטים שכן הוא תורם לחסכון בכוח אדם ובעלויות – התופעה בפועל היא סוג של אאוטסורסינג לשירות לרכבים. מעבר לכך קיימת הבעיה של הצורך בהוצאה הגדולה של עלות רכישת הרכב ללא פתרון הליסינג. המיתון ו"התייקרות" הכסף (עלייה בשיעורי הריבית האפקטיבית ללווים למרות ירידת שיעורי הריבית הבסיסית של בנק ישראל), הובילו לכך שהליסינג המימוני הפך דרך מימון יקרה יחסית לרכישת רכב.

לנוכח המיתון השורר בתקופה האחרונה, אנו עדים לתופעה שבמסגרתה גופים רבים במשק, הנדרשים לרכבים לפעילותם, מחפשים דרכים להוזלת עלויות. הליסינג התפעולי והמימוני אשר היו בגדר דבר מקובל ושגרתי הופכים לסוג של מותרות. מאידך, הצורך בכלי רכב עדיין קיים כפי שהיה לאורך השנים, ועל כן אנו עדים להופעתו של פתרון יצירתי וחדשני המאפשר ליסינג תפעולי במחיר סביר, של כלי רכב מ"יד שנייה".


ליסינג תפעולי ב"יד שנייה"
בין יתר הפתרונות כגון ליסינג על קטגוריות רכבים נמוכות או רמת אבזור נמוכה בליסינג תפעולי, הופיע בשוק פתרון חדשני המשלב, מחד, את שירות הליסינג התפעולי, ומאידך, חוסך בצורה ניכרת עלויות והוא – ליסינג תפעולי של ציי רכב משומשים.
הרעיון הוא לאפשר לקבל מוצר ושירות נטול בעיות ודאגות ברמה גבוהה עם שירות אמין ומקצועי וכל זאת במחיר סביר, היינו ליצור עסקות נוחות וגמישות של ליסינג תפעולי, במכוניות "יד שנייה". כפי שציינתי, במסגרת שירות הליסינג התפעולי נמנעת מהלקוח דאגה לתחזוקת הרכב, לרבות מניעת התמודדות עם הפתעות בלתי צפויות. לאור האפשרות להציע ליסינג תפעולי למכוניות "יד שנייה", הלקוח יכול לקבל מכונית בקטגוריה גבוהה יותר ומאובזרת יותר, מאשר אותו מודל בליסינג תפעולי של רכבים חדשים. החיסכון במחיר הוא משמעותי.

 

מבחינת הדין, נושא השכרת הרכב הפרטי במדינת ישראל מוסדר בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), תשמ"ה-1985. מבחינת זו, אין מניעה מלבצע עסקות ליסינג של כלי רכב מיד שנייה. אין גם מניעה מלבצע עסקות ליסינג לתקופות קצרות מהתקופות "המקובלות" של 24, 36 או 48 חודש ויותר, ובלבד, שיש לשים לב להוראות החוק, שכן השכרת רכב על ידי יחיד או חברה לתקופת זמן של פחות מ-6 חודשים, דורשת רישיון של המפקח על התעבורה.


שם המשחק - גמישות
במסגרת המגמה האמורה, מוצעות למשל מכוניות מ"יד שנייה" בנות 3 שנים בממוצע, שבבעלות חברת הליסינג, עם אפשרות לתקופת התקשרות קצרה, אפילו של 13 חודשים בלבד (במקום 36 חודשים כמקובל לגבי ליסינג של רכבים חדשים). יש גם אפשרות להאריך את העסקה לתקופה ארוכה יותר, להציע נקודות יציאה גמישות וכן אפשרות לשדרג את הרכב לרכב גדול יותר או חדש יותר. הרווח ללקוח הוא ברור והוא יחוש אותו בכיסו. המכונית שהוא יקבל היא מ"יד שנייה", אך היתרון הגדול של שירות וחוסר הדאגות של הלקוח, זהה לזה המוצע בליסינג תפעולי של רכב חדש. המחיר במסגרת עסקת הליסינג הוא נמוך יחסית, ומשיגים את יתרון האאוטסורסינג של התפעול, במחיר זול יחסית.

 

פתרון זה מתאים גם לחברות הזקוקות לכלי רכב לתקופה קצרה יחסית, למי שזקוק לרכב, אך אינו מעוניין להוציא סכום גבוה על רכישתו ורוצה לדעת מראש מהי ההוצאה החודשית הצפויה לו. כמו כן הוא מתאים למי שמתכוון למכור את כלי הרכב שברשותו, אך עדיין לא החליט איזה רכב לרכוש במקומו, וגם כפתרון מועדף למי שממילא שוקל לרכוש רכב משומש בן 3-5 שנים.