מן העיתונות

איך גונבים רכב מבלי לפרוץ לתוכו? (עו"ד שי רוה ועו"ד מיכל רדנאי-זאבי)


בעלי רכבים היזהרו. אפשר לגנוב למעשה את רכבכם מבלי לפרוץ אליו. נשמע מסובך? מופרך? כלל לא.

 

מעשה שהיה כך היה: באישון ליל התדפקו על דלתו של אלמוני שוטר ונציגי לשכת הוצאה לפועל. השוטר בישר לאלמוני שרכבו של אלמוני, רכב שטח יוקרתי, אינו שייך לו עוד וכי הבעלות ברכבו הועברה על שם פלוני מספר חודשים קודם לכן, ללא ידיעתו של אלמוני, הבעלים החוקי של הרכב. אם לא די בכך התבשר אלמוני כי פלוני מישכן את רכבו לבנק, וכעת הבנק הוציא צו לתפיסת הרכב לצורך פרעון חובו של פלוני. תחנוניו של אלמוני, שכלל אינו מכיר את פלוני ואשר מעולם לא מכר את רכבו לאחר, לא עזרו. הרכב נתפס ונלקח עוד באותו הלילה מאלמוני למחסן במסגרת הליכי מימוש המשכון, שם המתין הרכב למכירתו לצורך פרעון חובו של פלוני לבנק. אלמוני נאלץ לפנות לבית המשפט בתביעה לצורך שחרור הרכב, השבתו אליו והשבת הבעלות בו על שמו.

 

 "מדובר במעשה נוכלות ורמאות" מסבירים עו"ד שי רוה ועו"ד מיכל רדנאי זאבי, אליהם פנה הלקוח, שנאלץ להתמודד עם תוצאותיו של מעשה הרמאות. "הנוכל איתר את כלי הרכב בו היה מעונין והעביר, בדרך לא ברורה, את הבעלות במשרד הרישוי. הדבר נעשה בסניף בנק דואר, כשלא ברור אם קוימו הנהלים של משרד הרישוי בנושא. מכאן היתה הדרך סלולה בפני הרמאי למשכן את הרכב לבנק. בכל אותה עת הרכב נותר בידי הלקוח, הבעלים החוקי, שכלל לא היה מודע לרמאות. הנזקים הישירים שנגרמו לאותו לקוח, וכן עוגמת הנפש הכרוכה בהתמודדות עם תוצאות מעשה הנוכלות, הם רבים. רק לאחר התערבותנו והגשת תביעה משפטית לבית המשפט ניתנו צווים להשבת הרכב לבעליו, לביטול המשכון ולרישום הבעלים החוקי של הרכב במשרד הרישוי. במקרה זה הבנק שרשם משכון התרשל, גם באי בדיקת הרכב בטרם המשכון, ובזיהוי הרכב - למזלו של הלקוח – שכן הדבר הקל על ביטול המשכון".

 

כיצד ניתן לצמצם את הסיכון בחשיפה למעשה נוכלות מסוג זה?
לא ניתן למנוע את הנוכלות, אך ניתן להקטין חשיפה אליה מסביר עו"ד שי רוה: "רצוי לא להשאיר את רשיון הרכב ברכב, כאשר יוצאים מהרכב ומוסרים אותו לרחיצה או לתיקון במוסך. אמנם אין חוק הקובע שיש ליטול את הרישיון מהרכב, ורוב רובם של בעלי הרכבים משאירים את הרישיון ברכב, אך במצבים כאלה גובר הסיכון לאפשרות גניבת מסמכים מהרכב, היות והרכב פתוח ולא תמיד נמצא בהשגחת בעליו. כך הדבר גם לגבי תעודת זהות או רשיון הנהיגה. רצוי לשאת את המסמכים הללו עמנו בכל עת, ולא להשאירם ברכב. יש לשקול רישום משכון על הרכב לטובת בן משפחה, או חברה בשליטת הבעלים וכו'. בצורה זו הרכב לא יהיה "אטרקטיבי" לאותם רמאים, היות ובנקים לא יתנו להם אשראי כנגד רכב הממושכן לאחר".