מן העיתונות

שאלה בשבוע - חובות ארנונה


מאת:  עו"ד שי רוה ועו"ד טל מתוק, הכתבה פורסמה בידיעות אחרונות 27/7/11


 אני משכיר נכס ליותר משנה, והעברתי את הנכס על שם השוכר בעירייה. השוכר קיצר את התקופה לפני תום השנה הראשונה והשאיר חובות ארנונה. העירייה יכולה לדרוש ממני לשאת בחובות אלה?

עוה"ד שי רוה וטל מתוק ממשרד בועז רוה, המתמחים בדיני מקרקעין, משיבים: לפי סעיף 326 לפקודת העיריות, "בהשכרה לתקופה הקצרה משנה אחת יהיה המשכיר חייב בארנונה". עם זאת, בפסק הדין שניתן על ידי בית המשפט העליון ביום 5.7.11 (עע"מ 1244/07) נקבע כי אם תקופת השכירות המקורית עולה על שנה, והחלפת המחזיקים בנכס דווחה לעירייה ולאחר מכן קוצרה תקופת השכירות, הרי שחובות הארנונה יחולו על השוכר ולא על המשכיר, כך שבמקרה הזה אתה פטור מחובות הארנונה על הנכס.


כך, לדוגמה, אם השכרת נכס מקרקעין לשוכר לתקופה העולה על שנה, ביצעת חילופי מחזיקים בעירייה, ולאחר מכן, לפני תום שנת השכירות הראשונה, נטש השוכר את הנכס – הרי שהעירייה לא תוכל לחייב אותך בארנונה והיא תיאלץ לפנות אל השוכר.