מן העיתונות

האם השכרת חנייה חייבת במס? (עו"ד שי רוה ועו"ד טל מתוק


מאת: ליטל דוברוביצקי, הכתבה פורסמה בידיעות אחרונות 2/8/07


עודף הביקוש לחניה במרכז הארץ, בעקבות מצוקת החנייה, יצר שוק לרכישת ושכירת מקומות חנייה. רכישת או שכירת חנייה היא עסקת מקרקעין לכל דבר ועניין, המחויבת בין היתר גם בבדיקת הזכויות הקנייניות של בעל החניה, ובתשלום מס (ברכישה או בשכירות מעל ל – 25 שנה) לרשויות מיוסי מקרקעין. עוה"ד שי רוה טל מתוק ממשרד בועז רוה מספקים מספר טיפים לפני שרוכשים, מוכרים או שוכרים חנייה.
זכויות הקניין: הצעד הראשון ברכישת חנייה הוא בירור הזכויות הקנייניות של בעל החנייה. האם מדובר בבעלות, האם מדובר בחכירה? יש לברר את אופן רישום החנייה, האם מדובר בחנייה שרשומה כחלק מבית משותף, ורשומה כהצמדה בפנקס הבתים המשותפים, האם החנייה היא מכוח הסכם בין השכנים, האם הזכויות בחנייה הן מכוח נוהג ואם כן כמה שנים נמשך הנוהג.
חוק המקרקעין: בהתאם לחוק המקרקעין לא ניתן למכור חלק במקרקעין. חריג לכך הוא מכירת חנייה צמודה לדירה בבית משותף, אותה ניתן למכור לאחד מבעלי הזכויות באחת הדירות בבית המשותף, אך אז יש צורך לתקן את צו הבית המשותף, או לחילופין ניתן להחכיר אותה לתקופת זמן ארוכה.
תשלום מס: מכירת חנייה נחשבת כעסקה במקרקעין וחייבת דיווח לרשויות המס. בד"כ כאשר מוכרים חנייה המוצמדת לדירת מגורים, היא חייבת במס. גם במקרים בהם מכירת הדירה, פטורה ממס מכירה וממס שבח. מכירת חנייה בנפרד תחשב כמכירת מקרקעין ולא כמכירת חלק מהדירה ולכן תחויב במס שבח, מכירה ורכישה בהתאם לשיעורים הקבועים בחוק.