מן העיתונות

וירוס קורונה - תקנות שעת חירום

צווים ותקנות לשעת חירום - נגיף הקורונה

  


צווים ותקנות החלים על אזור יהודה ושומרון (איו"ש)