מן העיתונות

אחרי המלחמה - לאסוף את השברים (עו"ד שי רוה)

18 אלף דירות בצפון נפגעו במלחמה, ובעליהן נדרשים לשפץ.

 

כמה דברים שיש להקפיד עליהם לפני שמזמינים שיפוצניק

במס רכוש צופים לפחות 18 אלף תביעות לפיצויים של נזקי רכוש בעקבות המלחמה. הנזק שנגרם למבנה, שלפיו ייקבע גובה הפיצוי, ייקבע על ידי שמאי מטעם משרדי מיסוי מקרקעין, ולא בהתאם לעלות הבנייה בפועל. עם זאת, ניתן להגיש ערר על גובה הפיצוי. לאחר הערכת הנזק והגשת תביעה על ידי בעל הנכס למשרדי מיסוי מקרקעין, באמצעות טופס שניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות המיסים ובמשרדי מיסוי מקרקעין, ישולם הכסף תוך 30 יום מקבלת התביעה.
לאחר שיתקבל הפיצוי צריך יהיה לשקול האם להתחיל מיד בעבודות השיקום או האם ניתן להמתין, שכן, ידיהם של קבלני השיפוצים מלאות עבודה ובהתאם לכך גם עלו מחירי השיפוץ. במשרדי מיסוי מקרקעין בחיפה, אומרים שהם מכירים במצב שנוצר. מנסים להתחשב בניזוקים ולא לחייבם לתקן מיידית את הנזק כתנאי לקבלת הפיצוי, וזאת למרות הסמכות המוקנית להם בתקנות. כמובן שניתן להתחיל בביצוע השיפוץ גם טרם קבלת הפיצוי, אך ספק אם מצבם הכלכלי של הניזוקים יאפשר זאת.
אם ביתכם ניזוק תוכלו לבחור בין שתי אפשרויות: להזמין שיפוצניק על חשבונכם ולהגיש את החשבונית לרשות המס או למסור את העניין לטיפולה של חברת עמידר (או שקמונה) שתבצע את השיפוצים באמצעות קבלנים ששכרה ובכך לחסוך כאבי ראש.
אם תחליטו לבצע את השיפוץ בעזרת קבלן, יש להקפיד על כמה עקרונות על מנת להבטיח את כספכם, את איכות העבודות שיבוצעו ואת מועד סיומן.


היתרי בנייה

"טרם תחילת העבודה יש להצטייד בהיתרי הבנייה הנדרשים על פי חוק", אומר עו"ד שי רוה, מומחה לתכנון ובנייה. "היתר בנייה נדרש כאשר מתבצע שינוי מעבר לשינוי פנימי בדירה". שינוי פנימי מוגדר בחוק כשינוי שאינו נוגע לצד החיצוני של הבניין, אינו פוגע בחזיתו, במראהו, בשלד של הבניין, ברכוש משותף או בצנרת, ואינו משנה את שטחה של הדירה.
מינוי מנהל עבודה. כאשר מדובר בשיפוץ מאסיבי יש לדרוש מינוי מנהל עבודה מוסמך, שיפקח על הבטיחות. "הדרישה למנהל עבודה נובעת מפקודת הבטיחות בעבודה", מסביר אלכס סילשי, בעל חברת פיקוח בנייה. במקרה של תאונת עבודה אתם עלולים להיות חשופים לתביעות פליליות.

 

ביטוח

רצוי להתייעץ עם סוכן הביטוח לגבי פוליסת צד ג' וביטוח עבודות קבלניות. כאשר מעסיקים קבלן רשום ניתן להטיל עליו את הכיסוי הביטוחי ובכך לחסוך את עלות הביטוח.


הסכם מפורט עם קבלן

בהסכם עם הקבלן יש לכלול כמה סעיפים בסיסיים:

  • סופיות הסכום: יש לקבוע בחוזה סכום סופי לשיפוץ הכולל חומרים ועבודה כדי למנוע דרישות עתידיות של הקבלן לתוספות.
  • מועד סיום: רצוי לקבוע מועד סיום מוסכם לעבודות השיפוץ.
  • פיקוח על איכות העבודה: מומלץ להעסיק מפקח על ביצוע עבודות הבנייה ועל העמידה בתקנים שנקבעו. המפקח יכול לשמש גם כמנהל העבודה אם יש לו את ההסכמה המתאימה.
  • מנגנון לפתרון סכסוכים: יש לקבוע מנגנון לפתרון סכסוכים עם הקבלן, אם יתעוררו כאלה. המנגנון המומלץ הוא בבוררות בפני איש מקצוע, כמו מהנדס בניין, כדי להימנע מהצורך בהגשת תביעה.